X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
پشت فرمان زندگی

پیش از ازدواج چشم ها را خوب باز کنید و بعد از آن، کمی آنها را روی هم بگذارید.»
باید بدانیم در زندگی زناشویی دلخوری ها، شکایت ها و مشاجره ها بسیار است. اگر چنین بنا شد باید نگران ادامه زندگی بود، زیرا به یقین رابطه زوج به سردی می گراید.
در زندگی زناشویی روزهایی وجود دارد که زن و مرد حرف و یا کاری انجام می دهند که موجب رنجش هم می شوند و در آخر نیز گاهی کار به جرو بحث شدید و ... می کشد. یکی از دلایلی که موجب می شود زن و شوهر نتوانند با یکدیگر به درستی صحبت کنند آن است که افراد فن گفت وگو را بلد نیستند و نمی دانند مسأله و مشکل زندگیشان کجاست، چه مسأله ای در زندگی آنان پدید آمده است که زن و مرد را آزار می دهد. بنابر این نخستین گام برای رفع مشکل موجود، گفت وگو است. هرگفت وگویی شیوه ای دارد که اگر به همه ظرایف آن توجه شود پایانی خوش خواهد داشت. ابتدا یادمان باشد به دنبال محکوم کردن همسرمان نباشیم. شروع صحبت باید به گونه ای باشد که زن و یا مرد جذب گفت وگو شوند. هیچ گاه جملات خود را چنین آغاز نکنید: یادت هست که دیروز، دیشب به من چه گفتی؟ یا تو چرا این طوری صحبت می کنی؟
هیچ گاه به محض آن که همسرتان وارد منزل شد با بحث های خسته کننده و تنش آمیز سر صحبت را باز نکنید. چنین شروعی بار منفی به همراه خواهد داشت و موجب جبهه گیری و بحث از سوی زن و مرد می شود.
نخستین گام برای گفت وگو، طرح صحیح مسأله است. به یاد داشته باشید در شرایط و زمانی مسائل خود رامطرح کنید که همسرتان آمادگی شنیدن داشته باشد و در ابتدای صحبت تأکید کنید قصد شما از مطرح کردن موضوع رفع سوء تفاهم است و جدال های بیهوده راه به جایی نمی برد.بهتر است صحبت خود را این چنین آغاز کنید: من دیشب حالم خوب نبود و احساس خوبی نداشتم. کمی که فکر کردم و متوجه شدم این موضوع به خاطر گفت وگویی بود که «من» با «تو» داشتم....
وقتی شما موضوع را اینگونه مطرح می کنید، همسرتان با دقت به موضوع فکر می کند و با حوصله درباره موضوع صحبت می کند. باید یادبگیریم که مهمترین مسأله در ارتباط میان زن و شوهر این است که چشم ها و گوش ها برای دیدن و شنیدن مسائل یکدیگر باز شود، شرف، اخلاق و انسانیت زن و شوهر به کارآید و زن و مرد بتوانند با صحبت و عدالت و انصاف به موضوع نگاه کنند.ضمن حل مسأله سعی کنید حرف هایتان را با زخم زبان، کنایه، تحقیر و تمسخر بیان نکنید. زیرا وضع از آنچه هست بدتر می شود. هرگز همسرتان را با دیگران مقایسه نکنید و اگر در هنگام گفت وگو همسرتان خواست حرفی بزند مانعش نشوید. سرا پا گوش باشید. فرصت برای اظهار نظر به یکدیگر بدهید. با این رفتارتان ثابت می کنید او نیز حق و حقوق دارد. از طرفی همسر شما با حرف زدن تخلیه روانی می شود. وقتی گفته هایش تمام شد، آرامش و راحتی زیادی احساس خواهد کرد و سپس خود خواهد گفت: «من هم حرفم را زدم» به این ترتیب امکان رسیدن به تفاهم فراهم می شود.
همیشه به یاد داشته باشید که من و شما قرار است هنگام بروز اختلاف از خودمان بهترین و از همسرمان بهترین ها را بسازیم نه «بد» و «بدترین» را.