X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
چند توصیه تربیتی برای بحران زدایی

1 دوباره سنجی انتظارات و توقعات شما از همسرتان، در برخی موارد به کاهش بحران منجر می شود. مثلاً از خود بپرسید این که من معتقدم همسرم باید چنین و چنان می کرد، این «بایدها» از کجا نشأت گرفته اند؟ و چگونه بایدها به مقررات زندگی شما تبدیل شده اند؟
این عمل در بررسی امکانات همسرتان و ارزیابی قدرت واکنش او به خواسته های شما سودمند است.
۲- برای تغییر در روحیه همسرتان و در نتیجه مشکل زدایی از زندگی برخی شرایط حاکم بر خانواده را تغییر دهید. مثلاً پیشنهاد یک مسافرت، افزودن برخی برنامه های متنوع به زندگی و در صورت امکان تغییر در شرایط و ساعات کار و بازگشت به منزل و تغییر الگوهای ارتباطی با همسر، از این موارد محسوب می شوند.
۳- قوای حیاتی خودتان را درست مانند پولتان صرفه جویی کنید و این حق را نیز برای همسرتان قائل باشید که او هم انرژی خود را ذخیره کند و با برخوردهای شکننده، دچار افسردگی و پیری زودرس نشود.
۴- سازمان عاطفی خود را به گونه ای مرتب و منظم کنید که مانع از انتقال کلیه نگرانی ها و افکار منفی مربوط به کارتان، به محیط منزل و بالعکس گردد.
۵- مقید باشید که در فرصت های مناسب ارتباط کلامی با همسرتان داشته باشید و آن را محدود به مواقعی که دچار بحران می شوید، نکنید. زیرا در چنین حالتی ارتباط کلامی شما با تحریکات عصبی و روحی همراه خواهد بود و در آن صورت نتیجه ای عاید شما نمی شود