X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
زن... مرد... احترام

آقایون گرامی….یکی از چیزهایی که بعضی از شما ها باید حتماً به آن توجه کنید احترام به همسر و تشکر از وی میباشد.آقایان عزیز…شما هدفتون از ازدواج پیدا کردن یک شریک و مونس بوده و نه یک نفر که کارهای شخصیه شما رو انجام بده…
مرد حسابی زن گرفتی ، کلفت که نیووردی که….من خفه شدم بستکه گفتم:آقایان وظیفه ، کلمه درستی نیست…همسرتون یه تعداد از کارها رو به عهده گرفته تا خبر مرگت بتونی بری بیرون کار کنی و نگران امور خونه نباشی…همین….
میمیری میای خونه یه تشکر از همسرت بکنی؟؟؟….تلفن میزنی خونه میگی چیزی نمی خوای؟؟ تو دلت هم به خودت میگی عجب مرد خانواده دوستی هستی…آخیش..نگرانی کم و کسری نداشته باشی….من بمیرم برات الهی……کارد تو اون شیکمت بخوره حداقل بعد که میگی ناهار چی داری یه تشکرم بکن…..نمیمیری …
یکم با همسرتون صمیمی باشید….بدونین که رئیس بازی در آوردن مسخره ترین شیوه همسرداریه…..آخه پسر تو کدوم کتاب نوشته کم حرفی،عین برج زهرمار شدن و امثالهم نشانه مردیه؟؟؟…یعنی واقعاً یه تشکر باعث میشه هیبت یه مرد بریزه؟؟؟..
یعنی چی میگی نمی خوام دم دربیاره؟؟!!!نباید پاشو از گلیمش درازتر کنه؟؟!!!…نکبت..این طرز تفکر احمقانه رو کی تو کلت کرده؟؟؟…
آقایان جوانی که قصد ازدواج دارید و همسرداری هم براتون مهم نیست…حداقل بدونید که طرز تفکر 100 سال پیش دیگه منسوخ شده…شیوه ارتباطیه پدران ما دارای نقاط ضعفی بوده که باید بر طرفش کنید..مطمئن باشید در صورت صمیمی بودن با همسرتان چیزی جز ایثار دریافت نمی کنید..او بارها از شما بخاطر صداقت و رفتار منحصر به فرد شما ازتون تشکر
خواهد کرد…
آقایان…در بین جمع خانوادگی از همسر ایراد گرفتن شیوه انتقاد کردن نیست..تو رو خدا این کار رو نکنید….اصولاً در مباحث تاکتیک عنوان می شود که در مجالس و اجتماعات در یک لحظه بروی همسرتان خیره شوید و رمز کلامی و یا اشاره ای را که با هم دارید رد و بدل کنید.او متوجه میشود که در همه جا شما به او توجه خواهید کرد…همسر شما پرواز خواهد کرد…آنوقت شما چرا توی ذوقش میزنید؟؟..خیلی از مسائل را شما حتی نباید به نزدیکانتان بگویید….
آقایان….احترام به همسر باعث احترام به خودتون میشود…وقتی که در ازای لطفی یا به ازای کاری شما با احترام و تشکر به همسرتان پاداش میدهید مطمئن باشید که وی بال بال میزند تا دوباره کاری برای شما بکند…وقتی با صداقت و صمیمیت با همسرتان حرف می زنید و به او فرصت ارائه می دهید همسرتان احساس آرامش خواهد کرد و شما را یک پشتوانه خواهد دید…اینکه شما را یک پتک ، یک مترسک یا یک سد ببیند برازنده شما نیست…چرا با انجام ندادن یک توصیه ساده زندگی را تلخ میکنید؟؟
……به همسرتان احترام بگذارید تا آنها به شما ایثار پاداش دهند……..