X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
تغییر نگرشها

▪ با سرزنش نکردن خود روابطم را با خویشتن بهبود می‌بخشم.
▪ با رها کردن قضاوت درباره دیگران پیوستن به دیگران را به جای جدایی از آنان و خویش برمی‌گزینم.
▪ کلیه تصاویری را که از دیگران ساخته‌ام در هم می‌شکنم.
▪ انتخاب می‌کنم که به یاد آورم میزان گفتار و کارهایم در روابطم مهم نیست بلکه عشقی که در گفتار و کردارم نهفته است در روابطم اهمیت فراوان دارد.
▪ کلماتی که در روابطم برمی‌گزینم تعیین می‌کند که خواهان جدایی هستم یا پیوستن.
▪ به یاری روابطم می‌توانم عشق بی‌قید و شرط را احساس کنم.
▪ امروز انتخاب می‌کنم که به یاد آورم شایسته شادی هستم.
▪ امروز انتخاب می‌کنم در روابطم خود را قربانی نبینم و مسوولیت زندگیم را بپذیرم.
▪ هر گاه گرفتار گذشته یا آینده می‌شوم انتخاب می‌کنم به یاد آورم فقط در زمان حال می‌توان عشق احساس کرد.
▪ می‌توانم در همه روابطم عشق را به جای ترس انتخاب کنم