X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
رازهای‌ یک‌ زوج‌ خوشبخت

توافق‌ کنید که‌ به‌ احساسات‌ یکدیگر توجه‌ داشته‌ باشید حتی‌ اگر با این‌ احساسات‌ موافق‌ هم‌نباشید.
ـ یکدیگر را بدون‌ قید و شرط دوست‌ بدارید و مسؤولیت‌ حل‌ اختلافاتتان‌ را به‌ عهده‌ بگیرید.
ـ تمام‌ عوامل‌ ایجاد اختلاف‌ را پیش‌ از آن‌ که‌ با همسرتان‌ مطرح‌ کنید در نظر بگیرید.
ـ اختلافات‌ را در لحظه‌ به‌ پایان‌ برسانید و محدودش‌ کنید. کوتاهی‌های‌ گذشته‌ را پیش‌ نکشید.
ـ تکیه‌ کلام‌های‌ زیر را در گفتارتان‌ حذف‌ کنید: (تو باید که‌)، (تو نباید که‌)، (تو هرگز)، (تو همیشه‌)،(من‌ نمی‌توانم‌ که‌) و...
ـ هنگام‌ جر و بحث‌، بحث‌های‌ حاشیه‌ای‌ را پیش‌ نکشید و بحث‌ را معطوف‌ به‌ مسئله‌ مورد اختلاف‌کنید.
ـ به‌ جای‌ حمله‌ به‌ یکدیگر و توهین‌، روی‌ مطلب‌ مورد اختلاف‌ خود تمرکز کنید.
ـ از یکدیگر بخواهید که‌ زمانی‌ را صرف‌ فکر کردن‌ برای‌ حل‌ اختلاف‌ مورد نظر کند.
ـ اگرچه‌ همسرتان‌ همیشه‌ بر حق‌ نیست‌ اما او را عامل‌ مثبتی‌ به‌ حساب‌ بیاورید که‌ در زندگی‌ شمانقش‌ مهمی‌ دارد.
ـ سعی‌ نکنید که‌ فکر همسرتان‌ را بخوانید اگر مطمئن‌ نیستید که‌ منظورش‌ از گفتن‌ آن‌ مطلب‌ چه‌ بوده‌از او توضیح‌ بخواهید. به‌ خاطر داشته‌ باشید که‌ حل‌ اختلاف‌ مهمترین‌ است‌، نه‌ آن‌ که‌ کسی‌ برنده‌ و کسی‌بازنده‌ است‌. هر دو نفر شما برنده‌ هستید، شما در یک‌ تیم‌ هستید، نه‌ دو تیم‌ مخالف‌ و رقیب‌‌.
این‌ رازها را به‌ کار ببندید و تمرین‌ کنید تا در اختلافات‌ زناشویی‌ به‌ عدالت‌ رفتار کنید و با یکدیگر به‌توافق‌ برسید