X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
درک متقابل در خانواده

وقتی مرد با برخورد همدلانه به همسرش که احساسات خود را بیان می‌کند گوش دهد، زن احساس می‌کند که همسرش پیام او را دریافت کرده و بنابراین درک شده است. لازمه درک کردن شناخت قبلی افکار و احساسات مشخص نیست، بلکه براساس شنیده‌ها اقداماتی برای اعتبار بخشیدن به روابط صورت می‌گیرد. هرچه نیاز یک زن به شنیده شدن و درک شدن بیشتر برآورده شود او به سادگی بیشتری می‌تواند پذیرشی را که مرد نیاز دارد به او ببخشد. وقتی زن همسرش را بپذیرد بدون آنکه به عمد بخواهد او را تغییر دهد، مرد احساس پذیرش می‌کند. احساس می‌کند همسرش به توانائی‌های او ایمان دارد و این به این معنی نیست که زن گمان می‌کند مردش بدون عیب و نقص و کامل است. بلکه نشانه این است که زن سعی بر بهبود و اصلاح مرد نمی‌کند، بلکه به او اعتماد می‌کند تا برای بهبود خود قدم بردارد. وقتی مرد احساس می‌کند که مورد پذیرش واقع شده، به‌راحتی بیشتری می‌تواند به سخنان همسرش گوش دهد و درک شدنی را که او به آن نیاز دارد و شایسته آن است به او ارزانی دارد.